Vì sao nên mua hoa tại TCF

Dịch vụ chúng tôi mang đến giá trị cho bạn:

Bó hoa

-27%
Giá gốc là: 188.000₫.Giá hiện tại là: 138.000₫.
-19%
Giá gốc là: 265.000₫.Giá hiện tại là: 215.000₫.
-17%
Giá gốc là: 300.000₫.Giá hiện tại là: 250.000₫.
-14%
Giá gốc là: 350.000₫.Giá hiện tại là: 300.000₫.
-14%
Giá gốc là: 350.000₫.Giá hiện tại là: 300.000₫.
-14%
Giá gốc là: 350.000₫.Giá hiện tại là: 300.000₫.
-14%
Giá gốc là: 350.000₫.Giá hiện tại là: 300.000₫.
-13%
Giá gốc là: 375.000₫.Giá hiện tại là: 325.000₫.
-13%
Giá gốc là: 390.000₫.Giá hiện tại là: 340.000₫.
-13%
Giá gốc là: 390.000₫.Giá hiện tại là: 340.000₫.
-13%
Giá gốc là: 390.000₫.Giá hiện tại là: 340.000₫.
-13%
Giá gốc là: 390.000₫.Giá hiện tại là: 340.000₫.
-13%
Giá gốc là: 400.000₫.Giá hiện tại là: 350.000₫.
-12%
Giá gốc là: 430.000₫.Giá hiện tại là: 380.000₫.
-12%
Giá gốc là: 430.000₫.Giá hiện tại là: 380.000₫.
-11%
Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 400.000₫.
-11%
Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 400.000₫.
-11%
Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 400.000₫.
-11%
Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 400.000₫.
-11%
Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 400.000₫.
-11%
Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 400.000₫.
-11%
Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 400.000₫.
-11%
Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 400.000₫.
-11%
Giá gốc là: 470.000₫.Giá hiện tại là: 420.000₫.
-10%
Giá gốc là: 480.000₫.Giá hiện tại là: 430.000₫.
-10%
Giá gốc là: 480.000₫.Giá hiện tại là: 430.000₫.
-10%
Giá gốc là: 480.000₫.Giá hiện tại là: 430.000₫.
-10%
Giá gốc là: 480.000₫.Giá hiện tại là: 430.000₫.
-10%
Giá gốc là: 485.000₫.Giá hiện tại là: 435.000₫.
-10%
Giá gốc là: 485.000₫.Giá hiện tại là: 435.000₫.
-10%
Giá gốc là: 485.000₫.Giá hiện tại là: 435.000₫.
-10%
Giá gốc là: 490.000₫.Giá hiện tại là: 440.000₫.
Xem thêm

Hộp hoa tươi

-10%
Giá gốc là: 480.000₫.Giá hiện tại là: 430.000₫.
-10%
Giá gốc là: 520.000₫.Giá hiện tại là: 470.000₫.
-9%
Giá gốc là: 528.000₫.Giá hiện tại là: 478.000₫.
-9%
Giá gốc là: 528.000₫.Giá hiện tại là: 478.000₫.
-9%
Giá gốc là: 539.000₫.Giá hiện tại là: 489.000₫.
-9%
Giá gốc là: 539.000₫.Giá hiện tại là: 489.000₫.
-9%
Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 500.000₫.
-9%
Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 500.000₫.
-9%
Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 500.000₫.
-9%
Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 500.000₫.
-9%
Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 500.000₫.
-9%
Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 500.000₫.
-9%
Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 500.000₫.
-9%
Giá gốc là: 580.000₫.Giá hiện tại là: 530.000₫.
-9%
Giá gốc là: 580.000₫.Giá hiện tại là: 530.000₫.
-9%
Giá gốc là: 580.000₫.Giá hiện tại là: 530.000₫.
-9%
Giá gốc là: 580.000₫.Giá hiện tại là: 530.000₫.
-9%
Giá gốc là: 583.000₫.Giá hiện tại là: 533.000₫.
-8%
Giá gốc là: 590.000₫.Giá hiện tại là: 540.000₫.
-8%
Giá gốc là: 590.000₫.Giá hiện tại là: 540.000₫.
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
555.000
555.000
555.000
555.000
555.000
555.000
Xem thêm

Lan hồ điệp

400.000
890.000
890.000
1.050.000
1.170.000
1.200.000
1.300.000
1.450.000
1.450.000
1.450.000
1.450.000
1.450.000
1.450.000
1.450.000
Xem thêm

Giỏ trái cây

500.000
550.000
550.000
550.000
600.000
600.000
600.000
600.000
650.000
680.000
700.000
700.000
700.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
780.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
825.000
850.000
850.000
850.000
850.000
Xem thêm

Hoa khai trương

-14%
Giá gốc là: 700.000₫.Giá hiện tại là: 600.000₫.
-14%
Giá gốc là: 700.000₫.Giá hiện tại là: 600.000₫.
-13%
Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%
Giá gốc là: 800.000₫.Giá hiện tại là: 700.000₫.
-12%
Giá gốc là: 830.000₫.Giá hiện tại là: 730.000₫.
-12%
Giá gốc là: 830.000₫.Giá hiện tại là: 730.000₫.
-12%
Giá gốc là: 850.000₫.Giá hiện tại là: 750.000₫.
-12%
Giá gốc là: 850.000₫.Giá hiện tại là: 750.000₫.
-11%
Giá gốc là: 900.000₫.Giá hiện tại là: 800.000₫.
-11%
Giá gốc là: 900.000₫.Giá hiện tại là: 800.000₫.
-11%
Giá gốc là: 900.000₫.Giá hiện tại là: 800.000₫.
-11%
Giá gốc là: 930.000₫.Giá hiện tại là: 830.000₫.
-11%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 850.000₫.
-11%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 850.000₫.
-11%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 850.000₫.
-10%
Giá gốc là: 980.000₫.Giá hiện tại là: 880.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 900.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 900.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 900.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 900.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 900.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 900.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 900.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.030.000₫.Giá hiện tại là: 930.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.030.000₫.Giá hiện tại là: 930.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.030.000₫.Giá hiện tại là: 930.000₫.
-10%
Giá gốc là: 1.040.000₫.Giá hiện tại là: 940.000₫.
-9%
Giá gốc là: 1.070.000₫.Giá hiện tại là: 970.000₫.
-9%
Giá gốc là: 1.080.000₫.Giá hiện tại là: 980.000₫.
-9%
Giá gốc là: 1.080.000₫.Giá hiện tại là: 980.000₫.
-9%
Giá gốc là: 1.080.000₫.Giá hiện tại là: 980.000₫.
1.000.000
Xem thêm

Hoa chia buồn

-26%
Giá gốc là: 580.000₫.Giá hiện tại là: 430.000₫.
-14%
Giá gốc là: 700.000₫.Giá hiện tại là: 600.000₫.
-14%
Giá gốc là: 700.000₫.Giá hiện tại là: 600.000₫.
-14%
Giá gốc là: 700.000₫.Giá hiện tại là: 600.000₫.
-14%
Giá gốc là: 700.000₫.Giá hiện tại là: 600.000₫.
-14%
Giá gốc là: 700.000₫.Giá hiện tại là: 600.000₫.
-13%
Giá gốc là: 720.000₫.Giá hiện tại là: 630.000₫.
-13%
Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%
Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-19%
Giá gốc là: 800.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%
Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%
Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%
Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%
Giá gốc là: 800.000₫.Giá hiện tại là: 700.000₫.
-13%
Giá gốc là: 800.000₫.Giá hiện tại là: 700.000₫.
-13%
Giá gốc là: 800.000₫.Giá hiện tại là: 700.000₫.
-13%
Giá gốc là: 800.000₫.Giá hiện tại là: 700.000₫.
-12%
Giá gốc là: 850.000₫.Giá hiện tại là: 750.000₫.
-11%
Giá gốc là: 900.000₫.Giá hiện tại là: 800.000₫.
-11%
Giá gốc là: 900.000₫.Giá hiện tại là: 800.000₫.
-11%
Giá gốc là: 900.000₫.Giá hiện tại là: 800.000₫.
-11%
Giá gốc là: 900.000₫.Giá hiện tại là: 800.000₫.
-11%
Giá gốc là: 920.000₫.Giá hiện tại là: 820.000₫.
-11%
Giá gốc là: 940.000₫.Giá hiện tại là: 840.000₫.
-11%
Giá gốc là: 940.000₫.Giá hiện tại là: 840.000₫.
-11%
Giá gốc là: 940.000₫.Giá hiện tại là: 840.000₫.
-11%
Giá gốc là: 940.000₫.Giá hiện tại là: 840.000₫.
-11%
Giá gốc là: 940.000₫.Giá hiện tại là: 840.000₫.
-11%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 850.000₫.
-11%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 850.000₫.
-10%
Giá gốc là: 970.000₫.Giá hiện tại là: 870.000₫.
-10%
Giá gốc là: 970.000₫.Giá hiện tại là: 870.000₫.
Xem thêm

shop-hoa-tuoi-thanhcongflower.

Hoa tết

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem thêm

shop-hoa-tuoi-thanhcongflower.

Sản phẩm khác

Liên hệ
800.000
Liên hệ
1.100.000
Giao hàng toàn quốcGiao hàng trên toàn quốc với mức phí ưu đãi nhất
Hỗ trợ khách hàngHỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7 Hãy gọi cho chúng tôi
Gói hoa miễn phíGói hoa miễn phí khi mua hoa tại cửa hàng nhanh nhất

Feedback từ khách hàng

“Hôm trước đặt hoa ở Long An, thấy xa tưởng là không có shop nào nhận, ai ngờ may quá biết được bên này có giao hoa luôn. Mình làm bên công ty phần mềm kế toán nên hay đặt hoa cho khách hàng các tỉnh, lần sau mình ủng hộ tiếp.”

“Lúc nãy đặt bó tỏ tình, rất đẹp nha các bạn! Cảm ơn các bạn đã tỉ mỉ giúp mình bó hoa lúc nãy nè. Lễ lượt mình đặt có gì inbox bạn.”

” Sếp nhờ tìm shop hoa và đặt hoa giúp công ty nên mình khá kỹ lưỡng, vì cũng sợ sếp không hài lòng. Các bạn thông cảm nhé, hoa bên mình vừa nhận được rất tươi và đúng mẫu, có mấy hoa nhí bạn báo do mùa không có thế hoa phù hợp, mình thấy cũng khá linh hoạt. Bên mình ưng cái bụng nhé”

 

 

“Cảm ơn các bạn bó hoa sang trọng nè, màu tím này hợp với mẹ chồng mình thích luôn. Mẹ vui nên nãy giờ nhờ chụp mớ hình cùng hoa của các bạn luôn này.”

 

 

“Nhóm mình 5 đứa đặt bó hoa nhỏ xinh tặng con bé bạn cùng phòng kí túc xá, nó nhận được hoa vui cười tít mắt.”

 

 

“Con bé nhà chú thích bó hướng dương lắm cháu ạ, hôm nay lễ tốt nghiệp của nó, chú phải chọn hướng dương cho nó ý nghĩa, cảm ơn các cháu”

 

 

“Cảm ơn shop hoa, shipper và bạn sales đã hỗ trợ mang hoa lên tận nhà chung cư giúp mình, chị gái mình bị covid mà mình ở xa không đến gửi quà được, mình có nhờ các bạn 1 giỏ trái cây và 1 giỏ hoa mang đến trước nhà chị luôn, dịch vụ tận tình chu đáo”

 

 

“Bất ngờ thiệt luôn, bó hoa to hơn cả người, mình đặt bó hoa tặng người yêu nhân 1 năm bên nhau, mình đã chọn bó size to và nhiều bông, mà vui cái là mấy bạn sales nói sợ hoa đi giao ẩu hoa dập nên book grab car giúp mình giao qua, thấy bó hoa sang chảnh quá. Sẽ ủng hộ thêm”

 

Tiệm Hoa Tươi Thành Công Flower- Dịch Vụ Điện Hoa Online Toàn Quốc Uy Tín

Trong thời đại Internet, mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Dù mua nhu yếu phẩm hàng ngày, sản phẩm điện tử hay quà tặng, mọi người đều có thể nhận được thứ họ cần được giao đến tận nhà chỉ bằng vài cú click chuột. Ngày nay, ngay cả hoa cũng có thể được mua thông qua dịch vụ điện hoa và có thể được giao đến các địa điểm được chỉ định một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Dịch vụ điện hoa là gì? giao điện hoa là gì?

Dịch vụ điện hoa là giải pháp tiện lợi giúp bạn gửi tặng hoa tươi đến người thân, bạn bè ở bất kỳ đâu trên cả nước. Thay vì phải đến trực tiếp cửa hàng hoa, bạn chỉ cần truy cập website hoặc ứng dụng điện hoa, lựa chọn mẫu hoa ưng ý, thanh toán online và hoa sẽ được giao đến tận tay người nhận.

Dịch vụ điện hoa mang đến nhiều ưu điểm nổi bật:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Bạn không cần tốn thời gian di chuyển đến cửa hàng hoa, lựa chọn hoa và vận chuyển. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, bạn đã có thể đặt hoa và gửi tặng người thân yêu.
 • Đa dạng mẫu mã: Các cửa hàng điện hoa cung cấp vô số mẫu hoa với kiểu dáng, màu sắc phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích của khách hàng.
 • Giao hàng nhanh chóng: Dịch vụ điện hoa đảm bảo giao hoa tươi đến tay người nhận trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo hoa luôn giữ được độ tươi mới và đẹp nhất.
 • Thanh toán tiện lợi: Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán online an toàn và tiện lợi như: thanh toán qua thẻ ATM, Internet Banking, ví điện tử,…
 • Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ khách hàng lựa chọn mẫu hoa phù hợp và giải đáp mọi thắc mắc.

Dịch vụ điện hoa phù hợp với nhiều dịp:

 • Sinh nhật: Gửi hoa chúc mừng sinh nhật người thân, bạn bè, đồng nghiệp thể hiện sự quan tâm và lời chúc tốt đẹp.
 • Kỷ niệm: Hoa là món quà ý nghĩa để kỷ niệm những ngày đặc biệt như ngày cưới, ngày tình yêu,…
 • Khai trương: Gửi hoa chúc mừng khai trương cửa hàng, công ty thể hiện lời chúc may mắn và thành công.
 • Chia buồn: Hoa chia buồn thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ nỗi buồn với người thân, gia đình.
 • Ngày lễ: Gửi hoa vào các dịp lễ Tết, Quốc khánh,… thể hiện tình yêu thương và lời chúc tốt đẹp đến mọi người.

Lựa chọn dịch vụ điện hoa uy tín:

 • Cửa hàng hoa có thương hiệu: Lựa chọn cửa hàng hoa có uy tín, đảm bảo chất lượng hoa tươi và dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp.
 • Đánh giá của khách hàng: Tham khảo đánh giá của khách hàng trên website, fanpage của cửa hàng để có cái nhìn khách quan về chất lượng dịch vụ.
 • Chính sách hoa tươi: Tìm hiểu chính sách hoa tươi của cửa hàng như thời gian bảo hành, đổi trả hoa hỏng,…
 • Chi phí dịch vụ: So sánh giá cả giữa các cửa hàng khác nhau để lựa chọn dịch vụ phù hợp với ngân sách của bạn.

Dịch vụ điện hoa là lựa chọn hoàn hảo để bạn gửi tặng những bó hoa tươi thắm và đầy ý nghĩa đến người thân yêu ở bất kỳ đâu. Hãy trải nghiệm dịch vụ điện hoa ngay hôm nay để mang niềm vui và yêu thương đến mọi người!

dien-hoa-thanhcongflower.
Điện hoa là gì?

Ưu điểm của dịch vụ điện hoa

Cuộc sống hiện đại bận rộn khiến con người ngày càng trân trọng những khoảnh khắc kết nối và thể hiện tình cảm. Hoa tươi từ lâu đã trở thành ngôn ngữ chung để trao gửi yêu thương, gắn kết con người trong mọi dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhịp sống hối hả khiến việc lựa chọn và trao tay những bó hoa tươi đôi khi trở nên khó khăn. Hiểu được điều đó, dịch vụ điện hoa ra đời, mang đến giải pháp tiện lợi và tinh tế để bạn gửi gắm yêu thương mọi lúc mọi nơi.

Sự tiện lợi:

 • Đặt hoa mọi lúc mọi nơi: Chỉ với vài thao tác đơn giản trên thiết bị điện tử, bạn có thể đặt hoa bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không cần tốn thời gian di chuyển đến cửa hàng hoa.
 • Gửi hoa nhanh chóng: Dịch vụ điện hoa giúp bạn gửi hoa nhanh chóng đến tay người nhận, tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Đa dạng phương thức thanh toán: Dịch vụ điện hoa cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt, tiện lợi cho khách hàng.

Sự phong phú:

 • Lựa chọn đa dạng: Dịch vụ điện hoa mang đến cho bạn vô số lựa chọn về loại hoa, kiểu dáng, màu sắc, phù hợp với mọi sở thích và dịp tặng hoa.
 • Cập nhật xu hướng: Dịch vụ điện hoa luôn cập nhật những xu hướng hoa mới nhất, giúp bạn sở hữu những bó hoa độc đáo và ấn tượng.
 • Dịch vụ sáng tạo: Dịch vụ điện hoa cung cấp các dịch vụ sáng tạo như bó hoa theo yêu cầu, hoa theo mùa, hoa theo chủ đề, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Chất lượng đảm bảo:

 • Hoa tươi lâu: Dịch vụ điện hoa cam kết cung cấp hoa tươi lâu, chất lượng cao, được bảo quản trong điều kiện tốt nhất.
 • Giao hàng an toàn: Hoa được đóng gói cẩn thận và vận chuyển an toàn đến tay người nhận, đảm bảo hoa luôn tươi đẹp.
 • Dịch vụ chuyên nghiệp: Dịch vụ điện hoa cung cấp đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, hỗ trợ khách hàng chu đáo trong suốt quá trình đặt hoa.

Tiết kiệm chi phí:

 • Giá cả cạnh tranh: Dịch vụ điện hoa thường có giá cả cạnh tranh hơn so với cửa hàng hoa truyền thống.
 • Ưu đãi hấp dẫn: Dịch vụ điện hoa thường xuyên có các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giúp bạn tiết kiệm chi phí.
 • Miễn phí giao hàng: Nhiều dịch vụ điện hoa miễn phí giao hàng cho đơn hàng đạt giá trị nhất định.

Nhược điểm của dịch vụ điện hoa online

Với những ưu điểm kể trên, chúng ta sẽ thấy đây là dịch vụ đã và đang được đông đảo khách hàng sử dụng và yêu mến đúng không nào. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng sẽ có một nhược điểm khá lớn mà khách hàng cần cân nhắc đó là việc lựa chọn được một đơn vị cung cấp dịch vụ điện hoa uy tín và chất lượng thì khách hàng mới có thể được trải nghiệm những ưu điểm tuyệt vời mà chúng tôi đã kể trên.

Dịch vụ điện hoa online trực tuyến phổ biến

Đối với việc đặt hoa online, các bạn có thể tham khảo những danh mục hoa tươi online bao gồm:

Điện hoa sinh nhật

Sinh nhật là sự kiện quan trọng đánh dấu khoảnh khắc chúng ta có mặt trên cuộc đời này nên vô cùng ý nghĩa đối với mọi người đúng không nào. Trong dịp sinh nhật, nếu các bạn ở xa có thể đặt những lẵng hoa sinh nhật, bó hoa sinh nhật đẹp mắt để dành tặng người thân yêu của mình nhanh chóng nhé.

hoa-sinh-nhat
Dịch vụ điện hoa online phổ biến

Điện hoa khai trương

Đối với những người làm công việc kinh doanh, khi người thân, đối tác hay khách hàng của mình mở văn phòng đại diện ở một địa điểm tại tỉnh thành khác mà chúng ta không thể đến trực tiếp để chúc mừng thì việc đặt hoa online là lựa chọn hợp lý nhất. Những lẵng hoa chúc mừng, kệ hoa chúc mừng sang trọng,…với lời chúc về “Khai trương hồng phát”, “Phát lộc phát tài”,…là món quà tinh thần mà chúng ta nên gửi đến bạn bè, đối tác của mình để bắt đầu công việc kinh doanh thuận lợi và tốt đẹp.

Điện hoa chúc mừng

Với các sự kiện diễn ra trong cuộc đời như lễ tốt nghiệp, hoàn thành đồ án thành công hay tiệc cưới,…để bày tỏ tình cảm và sự chia vui của mình đến mọi người, các bạn có thể sử dụng dịch vụ điện hoa online để chung vui cùng mọi người và xóa tan mọi khoảng cách địa lý để xích lại gần nhau hơn nữa.

Dịch vụ điện hoa đám tang

Việc chia ly giữa người sống và kẻ chết luôn mang đến những mất mát tận sâu trong tâm hồn. Vì vậy, những vòng hoa chia buồn tang lễ gửi đến gia quyến người mất để bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ nỗi buồn với họ và cũng là gửi đến lời cầu mong cho linh hồn người mất sớm được siêu thoát và về miền cực lạc. Đối với khách hàng ở xa, dịch vụ điện hoa online vô cùng thuận tiện sẽ giúp các bạn có thể gửi gắm những tình cảm của mình đến người nhận nhanh chóng và thuận tiện.

hoa-chia-buon-la-gi-gui-hoa-vieng-co-y-nghia-gi
Vòng hoa chia buồn tang lễ

Địa chỉ đặt điện hoa uy tín- Thành Công Flower

Dịch vụ điện hoa mang đến cho bạn giải pháp đặt hoa tiện lợi, nhanh chóng, với sự lựa chọn đa dạng, chất lượng đảm bảo và giá cả cạnh tranh. Hãy trải nghiệm dịch vụ điện hoa để tận hưởng những ưu điểm vượt trội này và mang đến niềm vui bất ngờ cho người thân yêu!

Thành Công Flower tự hào là chuỗi cửa hàng hoa tươi và dịch vụ điện hoa trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm mua sắm hoa tiện lợi và những bó hoa tươi thắm, ý nghĩa.

Điểm nổi bật của Thành Công Flower:

 • Đa dạng sản phẩm: Cung cấp vô số mẫu hoa tươi từ truyền thống đến hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích.
 • Thiết kế theo yêu cầu: Tạo nên những bó hoa độc đáo, riêng biệt theo ý tưởng của khách hàng.
 • Chất lượng đảm bảo: Cam kết hoa tươi 100%, nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản cẩn thận.
 • Giá cả hợp lý: Mức giá cạnh tranh phù hợp với mọi ngân sách.
 • Giao hàng toàn quốc: Giao hoa nhanh chóng, đúng giờ trên toàn quốc.
 • Dịch vụ tận tâm: Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ 24/7.

Dịch vụ điện hoa tiện lợi:

 • Đặt hoa trực tuyến: Dễ dàng đặt hoa mọi lúc mọi nơi qua website hoặc app.
 • Thanh toán linh hoạt: Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán tiện lợi.
 • Giao hoa nhanh chóng: Giao hoa trong ngày hoặc theo yêu cầu.
 • Theo dõi đơn hàng: Cập nhật tình trạng đơn hàng mọi lúc mọi nơi.

Thành Công Flower cam kết:

 • Hoa tươi 100%: Hoa được nhập trực tiếp từ vườn, đảm bảo độ tươi mới và chất lượng.
 • Giao hàng đúng giờ: Giao hoa đúng thời gian đã cam kết với khách hàng.
 • Sản phẩm đúng mô tả: Hoa giao nhận giống như hình ảnh trên website hoặc app.
 • Dịch vụ khách hàng chu đáo: Giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng tận tâm.
shop-hoa-tuoi-gan-day-uy-tin
Tiệm hoa Thành Công Flower

Quy trình đặt dịch vụ điện hoa online tại shop hoa Thành Công Flower

Thành Công Flower mang đến dịch vụ điện hoa online tiện lợi, nhanh chóng với 2 bước đơn giản:

Bước 1: Chọn hoa và đặt hàng:

 1. Truy cập website https://thanhcongflower.com/ hoặc ứng dụng di động của Thành Công Flower.
 2. Duyệt qua các danh mục hoa theo dịp, loại hoa, màu sắc hoặc giá cả để chọn mẫu hoa ưng ý.
 3. Nhấp vào nút “Mua hàng” và điền đầy đủ thông tin giao hàng: tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ,…
 4. Chọn phương thức thanh toán phù hợp: thanh toán trực tuyến, chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD).
 5. Xác nhận đơn hàng và hoàn tất thanh toán.

Bước 2: Xác nhận và giao hàng:

 1. Sau khi nhận được đơn hàng, Thành Công Flower sẽ liên hệ xác nhận thông tin và thời gian giao hàng dự kiến.
 2. Hoa sẽ được cắm theo mẫu đã chọn và đảm bảo độ tươi mới khi giao đến tay người nhận.
 3. Khách hàng có thể theo dõi tình trạng đơn hàng qua website hoặc ứng dụng di động.

Đặt dịch vụ điện hoa đã trở thành một cách mua sắm tiện lợi. Tốc độ và sự tiện lợi của Internet không chỉ cho phép mọi người lựa chọn nhiều loại và kiểu dáng hoa hơn mà còn giao hoa đến các địa điểm được chỉ định trong thời gian ngắn, mang đến cho người nhận sự bất ngờ và ấm áp. Trên đây là những thông tin cụ thể về dịch vụ điện hoa online cũng như hướng dẫn cách đặt hoa online nhanh chóng và tiện lợi. Hy vọng những thông tin này sẽ mang đến cho các bạn những hiểu biết hữu ích về dịch vụ đang ngày càng thịnh hành này. Để đặt hoa online nhanh chóng và tiện lợi, hãy liên hệ với Thành Công Flower qua số Hotline 0973545359 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hoa nhanh nhất.

B1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm

 • Truy cập website thanhcongflower.com
 • Tham khảo các mẫu hoa theo dịp, theo loại hoa, theo sở thích, v.v.
 • Chọn mẫu hoa ưng ý, số lượng và ghi chú lời nhắn nếu có.
 • Điền đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng, thông tin người nhận.
 • Chọn phương thức thanh toán phù hợp.

2. Thanh toán và xác nhận đơn hàng:

 • Thanhcongflower hỗ trợ thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM, ví điện tử, hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD).

3. Theo dõi đơn hàng và nhận hoa:

 • Shop hoa sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin đơn hàng và thời gian giao hàng.
 • Hoa sẽ được giao đến tận nơi theo đúng thời gian đã hẹn.

Một số lưu ý khi đặt hoa online:

 • Nên đặt hoa trước ít nhất 2 tiếng, hoặc 1 ngày để shop có thời gian chuẩn bị hoa tươi đẹp nhất.
 • Ghi chú rõ ràng lời nhắn, yêu cầu đặc biệt (nếu có) để shop hoa thực hiện chính xác.
 • Cung cấp thông tin giao hàng chính xác và đầy đủ.
 • Liên hệ shop hoa nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc thay đổi nào về đơn hàng.

Khi đặt mua hoa tươi tại Thành Công Flower, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn cho mình phương thức thanh toán tiện lợi nhất như sau:

- Chuyển khoản: Khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản 100% hoặc đặt cọc 50% giá trị đơn hàng ngay sau khi hoàn tất quá trình đặt hàng. Khách hàng thanh toán chuyển khoản 50% còn lại sau khi shipper chúng tôi hoàn tất quá trình giao hoa và gửi hình ảnh xác nhận tại điểm giao.

- Tiền mặt: Thành Công Flower chỉ nhận thanh toán tiền mặt đối với trường hợp khách hàng là người trực tiếp nhận và thanh toán tiền mặt cho shipper ngay khi nhận hoa.

Riêng đối với sản phẩm hoa chia buồn, chúng tôi chỉ nhận đơn đối với khách đặt cọc trước hoặc có thông tin tang lễ (bảng cáo phó…) rõ ràng, chính xác.

- Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng: Quý khách có thể liên hệ nhân viên tư vấn để được hướng dẫn địa chỉ chi nhánh gần nhất tiện cho việc thanh toán trực tiếp.

Phí ship khi quý khách đặt hoa tại Tiệm Hoa Tươi Thành Công Flower như sau

 • Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với một số mẫu hoa áp dụng chính sách miễn phí ship cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000đ trở lên.
 • Phí ship ngoại thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh TP từ 30.000đ đến 70.000đ.
 • Phí ship nội thành TP. Hồ Chí Minh từ 20.000đ đến 50.000đ.

Lưu ý: Phí ship trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi của shop hoa.